Tư vấn về doanh nghiệp: 

Hiện nay, một doanh nghiệp bắt đầu thành lập cho đến khi hoạt động sẽ trải qua quá trình với nhiều thủ tục pháp lí khác nhau.Doanh nghiệp sẽ không tránh khỏi các “vướng mắc pháp lí” phát sinh như thủ tục đăng kí kinh doanh, thay đổi đăng kí kinh doanh, chứng nhận, giấy phép, từ các vấn đề kinh doanh nội bộ đến hợp đồng với khách hàng. Với mục tiêu trở thành đối tác uy tín, hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, VIETVALUE cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lí chuyên sâu về vấn đề này:

·  Tư vấn chi tiết về Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, các thủ tục thành lập doanh nghiệp trên quan hệ góp vốn thông thường hoặc góp vốn bằng tài sản hữu hình/ vô hình/quyền sử dụng đất/ tài sản gắn liền với đất thuê, điều kiện kinh doanh.

·  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về: mua bán sáp nhập doanh nghiêp (M&A), chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cổ phần, địa vị pháp lý cũng như quyền và nghĩa vụ của cổ đông - đại hội đồng cổ đông - hội đồng quản trị - ban kiểm soát - ban giám đốc.

·  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp.

·  Tư vấn pháp luật trong các vấn đề liên quan đến thương mại - kinh doanh - sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Các vấn đề về pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể…

·  Tư vấn, đại diện giải quyết các vấn đề về giải thể, phá sản của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

·  Giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp thông qua đàm phán.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả!
Tham khảo thêm dịch vụ: http://vietvalue.co/vi