Thông tin chuyên gia

Giám đốc công ty là Thạc sĩ - Luật sư Vũ Văn Tú: Tốt nghiệp Cử nhân Luật học tại Đại học Luật Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đều với chuyên ngành Luật Kinh tế, đã có hơn 8 năm tư vấn pháp luật và từng có kinh nghiệm chuyên sâu trong tư vấn doanh nghiệp với vai trò Trưởng bộ phận pháp chế của  Tập đoàn Kangaroo.
Lĩnh vực pháp luật mà Luật sư Vũ Văn Tú chuyên sâu bao gồm: 
Tư vấn doanh nghiệp (trong và ngoài nước), tư vấn đầu tư nước ngoài, hợp đồng, tố tụng...